Davranış Kuralları

3 (Demo)

Firmalar Tarafından Oluşturulan Davranış Kurallarının En Belirgin 3 Zayıf Tarafı

Firmalarda davranış kuralları gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Bunun sebebi, önemi konusunda Firmaların eskiye göre daha bilinçli ve vizyoner olmalarıdır. Öte yandan her davranış kuralı ne yazık ki olması gerektiği gibi tüm çalışanları kapsayan, etkili ve sonuç odaklı olmayabilir.