Etik İhbar Yönetim ve Etik Kulüp Hizmetlerimiz

ETİK KULÜP HİZMETLERİMİZ

Probuddy etik paketimiz 2 bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm veya hizmetlerimizin tamamı için bizden teklif alabilirsiniz.

Firma kültürüne uymayan etik ihlaller için ihbar kanallarının oluşturulması, Etik Hattın ve diğer kanalların Firma ihtiyaçlarına göre yapılandırılması aşağıda belirtilmiş olan hizmetlerin içinde yer almamaktadır. Etik Hat hizmeti için ayrı teklif alınması gerekmektedir.

Bölüm 1:

Şirket içi etik standardizasyon ve etik kurul oluşturma hizmetimizdir. Bu bölümde aşağıdaki hizmetler yer alır;

  • İş etiği kurallarının belirlenmesi.
  • İş etiği kurallarını destekleyen politikaların oluşturulması.
  • Çalışan, Yönetici ve Etik Kurul Danışmanlarının Sorumluluklarının belirlenmesi.
  • Etik Kurallara Uyumsuzlukların Çözümlenmesine yönelik yol haritalarının oluşturulması.
  • Etik Kurul Danışmanlarına yönelik profesyonel koçluk hizmeti.

Bölüm 2:

Etik kuralları benimseyen bir kurum kültürü oluşturma hizmetimizdir. Bu bölümde aşağıdaki hizmetler yer alır;

  • Etik kuralların çalışanlar tarafından içselleştirilmesini sağlayıcı programlar oluşturulması. (Örnek: Yılın etik ödülleri, departmanlar arası etik iletişimin yaygınlaştırılması, Açık Kapı uygulamaları vb)
  • Mobbing risk haritasının belirlenmesi .
  • Şirket içi mobbing konusunda farkındalık çalışmaları. (e-mailing, e-eğitimler vb)
  • Mobbing konusunda senede 4 defa küçük gruplar halinde workshoplar veya 3 seans olacak şekilde çalışan seminerlerinin düzenlenmesi.

…Etik Hat ve etik konsolidasyon zorlu bir sürecin sadece görünen tarafıdır. Buzdağının altında yatan sorunlar çözülmeden Etik Hat hizmetinden başarılı sonuçlar beklenmesi mümkün olamaz!

1
Etik Süreç 1; İhbar konsolidasyon ve raporlama
2
Etik Süreç 2; İhbar değerlendirme ve ihbar arttırıcı çalışmalar
3
Etik Süreç 3; Çalışan motivasyon, sadakat ve bağlılığı programları
Gizlilik Ayarlarınız
Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız aracılığıyla çerezler biçiminde belirli hizmetlerden bilgi depolayabiliriz. Burada gizlilik tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Lütfen bazı çerez türlerini engellemenin web sitemizdeki ve sunduğumuz hizmetlerdeki deneyiminizi etkileyebileceğini unutmayın.