Palladium Residence & İş Merkezi No:8/ Ataşehir İstanbul Türkiye
+(90) 216-663-6100

Firmalar Tarafından Oluşturulan Davranış Kurallarının En Belirgin 3 Zayıf Tarafı

Firmalarda davranış kuralları gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Bunun sebebi, önemi konusunda Firmaların eskiye göre daha bilinçli ve vizyoner olmalarıdır. Öte yandan her davranış kuralı ne yazık ki olması gerektiği gibi tüm çalışanları kapsayan, etkili ve sonuç odaklı olmayabilir.

Firmalarda davranış kuralları gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Bunun sebebi, önemi konusunda Firmaların eskiye göre daha bilinçli ve vizyoner olmalarıdır. Öte yandan her davranış kuralı ne yazık ki olması gerektiği gibi tüm çalışanları kapsayan, etkili ve sonuç odaklı olmayabilir. Çoğu zaman davranış kuralları bir Firmanın dürüstlük konusundaki itibarını riske atabilecek derecede yanlış hazırlanmış bile olabilmektedir. Firmanın, davranış kurallarındaki eksik ve zayıflıklarının farkına varması ileride atacağı adamları daha doğru ve sağlam atması için son derece önemlidir.

Çoğu kez, bir Firmanın davranış kuralları, Firmanın en belirgin özelliklerini ve ihtiyaçlarını etkili bir şekilde ele almaz. Örneğin, standartlar Firmanın temel operasyonlarına hitap etmeyebilir veya kültürünü yansıtmayabilir. Ya da yanlış bir üslubu belirleyerek çok detaylı olabilirler veya standartların ve dolayısıyla şirketin bütünlük yönetimi, programının etkinliğini zayıflatan başka sorunların ortaya çıkmasına sebep olabilirler.

Tüm bu olumsuzluklar karşısında Firma yönetimi, şirketin özelliklerini ve ihtiyaçlarını dikkatlice değerlendirip bunlara yanıt verebilecek şekilde kendini yapılandırabilir ve bu program için etkili bir temel oluşturmak için gerekli önlemleri alabilir.

Davranış Standartlarının Firmalar İçin Rolü

Davranış standartları, bir şirketin bütünlük yönetimi programında önemli bir rol oynar. İdeal ve doğru hazırlanmış standartlar şu amaçlara hizmet etmelidir;

  1. Programın temel politikalarını ifade eder.
  2. Çalışanlara programa ilk girişlerini ve izlenimlerini sağlamada yardımcı olurlar.

3.Çalışanlar için programın ana iletişimini temsil ederler.

4.Yöneticilere, çalışanlara etik ve uyum konularında tavsiye niteliğindedirler ve aksi takdirde dürüstlük yönetimi programını desteklemeleri için talimat verilmesinde etkilidirler.

5.Bütünlük yönetimi programının yapısına ve prosedürlerine genel bakış sağlarlar.

Bu önemli görevler, bir Firma için standartların ne derece kritik bir değere sahip olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, Firma yönetimin, standartların kuruluşa en iyi şekilde uymasını sağlaması – şirketin özelliklerini etkili bir şekilde yansıtacak ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmasını sağlaması- Firma için hayati öneme sahiptir.

Standartları oluştururken Firmaların karşılaştıkları en büyük zorluklar şu şekildedir;

  • Standartların, bir şirketin ticari faaliyetlerinin kapsamına, özellikle de esas faaliyetlerine değinmesi son derece önemlidir.
  • Standartların, şirketin temel iş hedefleri ve kültürü ile açık bir şekilde bağlantılı olması gerekmektedir.
  • Standartların, iş bütünlüğü kavramlarıyla etkin bir şekilde bağlantılı olmaları gerekir.

Bu standartlar, şirketin benzersiz özelliklerini ve ihtiyaçlarını ele alarak yukarıdaki zorlukları özel olarak ele almadıkları zaman başarısız olurlar. Bir şirketin davranış standartlarının zayıf yönleri, bütünlük yönetim sistemlerini ciddi şekilde zayıflatabilir.

Etkili Standartların Geliştirilmesi

Firmaların oluşturdukları standartların genellikle vaatlerini yerine getirmemesi kaçınılmazdır. Bunun temel sebebi; şirketlerin hazır standartlara erişim sağlamaları ve bunları kendi standartları gibi yansıtmaya çalışmalarıdır. Firma kültürünün temelinde firmanın kendi standartlarını kendi ihtiyaç ve beklentilerine göre yani tamamen kendi Firmasına göre özelleştirmesi yatar. Ancak bu çaba genellikle yalnızca kısmen başarılıdır ve bu, standartların şirketin bütünlük yönetimi programının temelini oluşturmada oynadığı rol düşünüldüğünde son derece kötü sonuçlar doğurur.

  1. Standartlar, bir işletmenin faaliyetlerini, özellikle de başlıca faaliyetlerini ele almadığında başarısız olur.

Standartlar bir şirketin hem faaliyetlerinin genişliğine hem de büyük faaliyetlerine hitap etmediğinde, çalışanların yönetim kurulu genelindeki eylemlerinin şirketin bütünlüğünü nasıl etkilediğini hemen anlamaları beklenemez. Bu sorun genellikle, şirketler kendi standartlarının büyük ölçüde diğer şirketlerin standartlarını kıyaslayarak ele alacağı konuları seçtiğinde ve yayınladığında ortaya çıkar. Kıyaslama veya örnek alma daha doğru bir tabirle esinlenme mümkün olabilir fakat bu nihai standart bütününün oluşturulmasında tek yol olmamalıdır.

Çoğu zaman, şirketler davranış kurallarına oldukça yaygın bir dizi konuyu kapsayan standartlar ekler: çıkar çatışmaları, şirket varlıklarının kullanımı, ayrımcılık yapmama, çevrenin korunması. Bunların hepsi dikkat çekici ve anlamlı konulardır (ve genellikle dahil edilmelidir!), Ancak bunlar genellikle şirketin ana faaliyetleri değildir. Standartlar bir şirketin temel faaliyetlerini ele almalıdır çünkü bu faaliyetler şirket için potansiyel en büyük riskler olabilir.

Bir Firmanın ticari faaliyetlerinin kapsamını ele almak, aşırı uzun ve ayrıntılı standartların zorluğunu ortaya çıkarır. Bu, şirketlerin her iki hedefi de gerçekleştirmek için yaratıcı bir alternatif belirlemesi gereken yerdir: önemli konuların, ortalama bir çalışanın anlayabileceği ve kullanabileceği malzemelerle birlikte kapsamlı bir şekilde ele alınması. Örneğin, bir şirketin standartlarının tek bir yayında yer almasına gerek yoktur. Birçok finansal hizmet şirketi, sektöre özgü konuları ele almak için bir uygunluk kılavuzu da kullanır. Diğer bir örnek, ihtiyaç duyulan çalışanlara belirli konularda standartlar sağlamayı içerir. Bazı şirketler, uluslararası iş konularını kapsayan standartları, yalnızca denizaşırı görevleri kabul ettiklerinde veya uluslararası ilgili işleri üstlendiklerinde yöneticilere iletir. Yöneticiler, çalışanlarına bir şirketin bütünlüğünü korumak için ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamak için yenilikçi ve ilgi çekici yollar bulmalıdır.

  1. Standartlar, şirketin genel hedefleri ve kültürü ile açık bir şekilde bağlantılı ve uyumlu olmadıklarında başarısızlıkla sonuçlanır.

Çoğu zaman, standartlar bu iki önemli faktör dikkatlice ve derinlemesine ele alınmadan alınmadan geliştirilir. Bu nedenle, standartlar şirketin iş yapma amacına ve tarzına kolayca uymayabilmektedir. Bu, çalışanların, standartlara uymanın şirketin kendi hedeflerine gerçekten uyup uymadığını sorgulamasına yol açar. Standartlar başlangıçta iyi niyetle oluşturulur fakat Firma çıkarlarına paralel olmayabilirler. Aynı şekilde, şirketin kültürünü yansıtmayan standartlar, bir şirkette resmi bir kıyafet yönetmeliği uygulamaya çalışan bir yönetici gibi çalışanlara yabancı görünecektir.

Standartlar, çalışanların şirketin misyonu, değerleri ve birincil stratejileri gibi temel iş hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak bir araç olmalıdır. Standartların bu rolü oynaması için, bu hedeflerle uyumlu olmaları ve bunlarla bağlantı kurmaları gerekir. Yönetim, bu bağlantıyı, temel hedefleri bir davranış kuralına dahil ederek, standartları bu hedefleri güçlendirmek için araçlar olarak açıkça sunması gerekmektedir. Yönetim, şirketin temel hedeflerini güçlendirmek için standartlar yazarak ve ardından standartlar dahilinde periyodik olarak hedeflere atıfta bulunarak bu son adımı gerçekleştirebilir. Hatta bazı şirketler, bu hedefler açısından standartları bir davranış kuralları içinde düzenlemek isteyebilir (örneğin, kuralların bölümlerine şirketin değerleri açısından başlık vererek).

Etkili standartlar aynı zamanda şirketin kültürüyle de uyumlu olmalıdır. Kültüre bağlı olmayan standartlar, çalışanların işlerini nasıl yürüttüklerini, nasıl iletişim kurduklarını ve nasıl etkileşimde bulunduklarını gerçekten yansıtmayan herhangi bir girişimle aynı kaderi paylaşacaktır.

  1. Standartlar, iş bütünlüğü ile açık bir şekilde bağlantılı olmadıklarında başarısızlıkla sonuçlanır.

Ne yazık ki hazırlanan bir çok standart ya açıkça iş bütünlüğüne bağlı değildir ya da radikal ve uyumsuz bir şekilde yapılır. Çoğu zaman, bu, çalışanların davranış standartlarını, çok az gerekçeye sahip ek şirket politikaları olarak görmesi anlamına gelir. Çalışanlar bu tür standartları tuhaf ve keyfi olarak görebilirler fakat doğru standartlar olmadıklarını anladıklarında iş işten geçmiş olur.

Ek olarak, standartlar ve iş bütünlüğü arasındaki bağlantı, standartların özel koşullarına uygun olmalıdır. Yönetimin standartları iş bütünlüğüne nasıl bağladığı, diğer faktörlerin yanı sıra, işin faaliyetleri ile davranış kurallarının genel bağlantısına – veya belirli standartlara – ya da okuyucuların bağlantıyı takdir etme kolaylığına dayanabilir.

Benzer Gönderiler

bir yorum bırakın

Gizlilik Ayarlarınız
Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız aracılığıyla çerezler biçiminde belirli hizmetlerden bilgi depolayabiliriz. Burada gizlilik tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Lütfen bazı çerez türlerini engellemenin web sitemizdeki ve sunduğumuz hizmetlerdeki deneyiminizi etkileyebileceğini unutmayın.